Det har vært kjent en stund at hytta har vært i dårlig stand. Byggemetoden som ble benyttet i rekonstruksjonen var muligens ikke god nok. Museet har tidligere forsøkt å gjøre noen tiltak med bl.a. ventiler og skiftet ut bord ved inngangspartiet, men vi har manglet midler til å gjøre store tiltak. Tidligere i år fikk museet  noe skjøtselsmidler fra fylkeskommunen, og har etter råd fra dem fjernet all torv rundt husveggene. Mye av treverket under er råttent, og nå står det åpent for å tørke. Neste år må vi i gang å få byttet ut det råtne materialet.  

IMG_20170613_144527_400x300.jpg

IMG_20170908_153505_400x300.jpg

IMG_2727_400x267.jpg Alle foto er tatt av Fred Larsen.