Utgitt av Nordkappmuseet

Utgitt i 1998 | 43 sider  

ISBN: 82 90700-06-7

 

Utstillingskatalog, delvis i farger.

Innholdsfortegnelse:

  1. Forord (Kjersti Skavhaug)
  2. Landsforeningen Norske Malere – 30 år (Leder i LNM Ingeborg Stana)
  3. Mellom ting og tegn – om Bjarne Holsts malerier (Eli Høydalsnes)
  4. Kunsten, kunstopplevelse og den lille by (Bjarne Holst, trykket i Liigtaaen 1968)
  5. Bjarne Holst: kort biografi (Kjersti Skavhaug)
  6. Katalog