Phillip Phillipsohn fra Berlevåg og Isak Meyer Goldmann fra Hammerfest skal endelig få sine snublesteiner. Det finnes fra før et minnesmerke for Goldmann på rådhuset i Hammerfest.

Snublesteiner er minnesmerker over ofrene for nazismen under andre verdenskrig. Snublestein.no viser hvor snublesteiner for deporterte jøder fra Norge er lagt og gir informasjon om hver enkelt person det er lagt stein for.