Utgitt i 1997 | 50 sider

Asgeir Brekke og Truls Lynne Hansen ved Nordlysobservatoriet i Tromsø presenterer et vitenskaplig hefte om nordlyset, utgitt av Alta Museum. Heftet gir informasjon om hvordan nordlyset oppstår, og om den spennende vitenskap om historie som nordlysforskningen representerer. Et kapittel er viet til folketro og forestillinger om nordlyset i eldre tider.