Nyutdannet arkeolog
Jon Trygve er nyutdannet arkeolog fra Universitetet i Oslo. Temaet han har jobbet mest med er steinalderen i Nord-Europa. Han har allerede begynt arbeidet med en liten steinalderutstilling på museet, og han planlegger spennende aktiviteter med steinalderen som tema - spesielt for barn. I tillegg til steinalderen har han jobbet med østeuropeisk historie, polsk og litauisk språk, arkeologi knyttet til romfolk og romanifolk/tatere og arkeologi knyttet til nyere deler av norsk historie.

Minner om hjemplassen
Å flytte til en liten plass som Berlevåg kan for mange virke som et tøft valg, men Jon Trygve mener at det egentlig ikke er en så stor overgang. Jeg kommer selv fra en liten plass i Buskerud. Da jeg vokste opp var nok ikke Vestfossen så veldig mye større enn det Berlevåg er i dag, selv om det jo ligger mer sentralt til. Jeg merker godt at hjemplassen min nå vokser inn i Drammen, som igjen vokser inn i Oslo. Vestfossen er dermed åpenbart i ferd med å bli en del av det store Oslo-omlandet. Selve stemningen i Berlevåg minner meg på mange måter om Vestfossen slik jeg husker det fra barndommen min, selv om det jo åpenbart ligger vesentlig mer værhardt til, kan han fortelle Berlevågingen.

Tiltrukket av stedets historie
Historien til Berlevåg og resten av den østre finnmarksregionen er noe av det som gjorde ham interessert i å begynne å jobbe i Berlevåg. På Universitetet i Oslo brukte han mye tid på å studere hvordan folk levde ved kysten i steinalderen i forskjellige deler av Nord-Europa, og et havnemuseum i den nordligste delen av Europa virker som en ypperlig plass å kunne arbeide med dette. Men også andre deler av Berlevåg og Øst-Finnmarks historie interesserer ham veldig. Partisanvirksomheten under andre verdenskrig trekker han frem som spesielt interessant. Han ser denne ikke bare isolert som en nord-norsk motstandskamp mot nazismen. I hele den østlige delen av Europa var det en stor antifascistisk partisanbevegelse under andre verdenskrig, der de jugoslaviske, albanske og hviterussiske partisanene kanskje er de mest kjente internasjonalt. Finnmarkspartisanene var definitivt en del av den norske motstandsbevegelsen, men de var på mange måter også den nordligste delen av en stor internasjonal bevegelse som strakte seg nesten uavbrutt fra Finnmark i nord til Albania i sør, sier han om denne delen av museets arbeidsområde. Han gleder seg også til å lære mer om det multietniske Finnmark med nordmenn, samer, russere og kvener i historien.

Samboer og datter er med
Jon Trygve kom til Berlevåg den 4. september for å begynne på museet så snart ansettelsen var klar. Det er ingen grunn til å legge skjul på at nyutdannede arkeologer ofte har problemer med å komme rett i fast jobb etter endt utdannelse, så han og samboeren hadde bestemt seg for å reise til første stedet i Norge eller Sverige som kunne tilby en fast full stilling. At det stedet ble Berlevåg er de begge glade for. Samboeren Vikte er 33 år og kommer fra Taurage i Litauen, mens datteren Aleksandra fylte tre år i september. Hun snakker allerede både norsk og litauisk, og er veldig glad for å ha kommet inn i barnehagen i Berlevåg, som hun synes er veldig fin.