Stadig flere oppdager at det i deres familiebakgrunn også finnes samiske historier. I sjøsamiske områader har slike historier vært omspunnet av taushet og skam. Denne utstillingen viser fragmenter av livet i sjøsamiske områder slik de fremstår i museumsarkiv og private fotoalbum. I andre delen viser denne utstillingen mangfoldet av kofter som er i bruk i dag.

Utstillingen er fra Álttá Sámi Giellaguovddáš (Alta Samisk Språksenter) og skal stå i Måsøy Museum fram til mai 2019.