Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Om Foldalbruket

Foldalbruket er et nedlagt fiskebruk med tradisjoner tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Her har det vært fiskemottak med tørrfisk- og saltfiskproduksjon. Trandamperi og utleierorbuer for tilreisende fiskere. Fram til 1959 hadde Foldalbruket også ekspedisjonskai med hurtigruteanløp.

Fiskebruket het Nils Foldal as, på folkemunne kalt Foldalbruket, og var i kommersiell drift fra ca 1917 og fram til drifta ble innstilt i 1983.
Da ryktene gikk om at deler av Foldalbruket var planlagt revet, gikk lokale entusiaster sammen og etablerte Kjøllefjord Kystlag 6.mars 1993 med formålet å berge det unike bruket fra riving. Kjøllefjord Kystlag kjøpte anlegget og kontaktet Riksantikvaren for å få en vurdering av brukets verdi og fremtid. Representanter fra riksantikvaren kom på befaring, og anlegget ble fredet ved enkeltvedtak §§15 og 19 jfr. §22 datert 08.04.1994. Fredningen omfatter alle 5 bygningene på anlegget samt tekniske installasjoner og eiendommene disse står på. Med fredningen fulgte ikke bare muligheten for økonomisk støtte til vernetiltak, men også ansvaret for å påse at anlegget blir bevart etter antikvariske prinsipper.

I årene etter fredningen har et formidabelt restaureringsarbeid blitt utført, men mye gjenstår ennå. 2001 begynte man å leie ut rom ved burekka. Et viktig tiltak for å sikre inntekter og få på plass en viss kommersiell drift ved anlegget. Det viste seg etter hvert at kommersiell drift var vanskelig når man var avhengig av dugnadsinnsats for å få hjulene til å gå rundt. Stiftelsen Foldal ble derfor opprettet våren 2004. Prosjektleder og assistent ble ansatt og arbeidet med å finne finansiering og få på plass et museum igangsatt. Sommeren 2005 åpnet den første utstillingen, og i årene som fulgte har museets arealer blitt utvidet for hvert år. I dag omfatter museet alle bygg på anlegget, og delutstillinger er satt opp.
Med tiden har vi fått på plass en overnattingsvirksomhet og et museum vi kan være stolte av, og som holder åpent hver sommer. Dette har vært viktige prosjekter for å sikre sesongdrift ved Foldalbruket, og på sikt få på plass en helårig drift. Når Foldalbruket nå er tatt opp som medlem i Museene for kystkultur og gjenreisning IKS, kan vi endelig si vi nærmer oss målet, og kan nå planlegge mot helårig drift fra 01.05.2017.