Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Om Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark

Velkommen til Museene for kystkultur og gjenreising i Finnmark IKS. Selskapet eies av kommunene Hammerfest, Nordkapp, Måsøy, Berlevåg, Gamvik og Lebesby. Selskapet har 24 fast ansatte. og felles administrasjon er plassert i Honningsvåg.

Selskapets formål er å samle, bevare, forske på og formidle kulturhistorien i sitt geografiske område. Sentrale tema er fiskeri og kystkultur gjennom tidene og gjenreisningen av Finnmar og Nord-Troms etter 2. verdenskrig. Selskapet skal spille en aktiv samfunnsrolle, være en kulturfaktor lengst nord i Norge og sørge for et godt museumstilbud i eierkommunene.  

Finnmarkskysten er steil og barsk og byr på en lang og variert historie. De første fiskeværene vokste fram på finnmarkskysten på 1200-tallet. Den gang var det fiske etter torsk og salg av tørket fisk som utgjorde grunnlaget for bosetting. Fortsatt er torskefiskeriene den viktigste grunnen til at det kan bo folk så langt nord i Europa. Men fiskeværene er i dag moderne samfunn med allsidig virksomhet.

I våre fem museumsavdelinger kan du oppleve ekte kystkultur, få innblikk i lokalhistorien, bli kjent med livet og hverdagen til menneskene som bodde og bor her.

Hvert fiskevær eller lille boplass har ulike historier å fortelle. Noen av dem gjengis i de forskjellige museene langs kysten. Utstillingene fokuserer på kystkulturen gjennom flere århundrer opp til moderne tid.

Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms befinner seg i Hammerfest. Utstillingen viser hvordan krigshandlingene i perioden 1940-1945 utspant seg i Finnmark og Nord-Troms samt flyktningetilværelsen og gjenreisningen av landsdelen. Her kan man også se hvordan hulene, brakkene og gjenreisningshusene så ut.

Måsøy Museum ligger i kommunesenteret Havøysund i Måsøy kommune. Museet er etablert i en bygning som opprinnelig ble bygd som prestebolig. Gjenstandssamlingen består hovedsakelig av redskaper og tekniske hjelpemidler som fiskerne har benyttet gjennom 1900-tallet. Dessuten finnes flere andre faste utstillinger som kjøkken, stue, skolestue og egnebu.

Nordkappmuseet ligger i kommunesenteret Honningsvåg i Nordkapp kommune. Museet presenterer kysthistorie gjennom flere årtusen med fokus på endringene i kystsamfunnene og kystkulturen langs Finnmarkskysten samt utviklingen av turismen til Nordkapp og Finnmark. Museet har en gammel slipp fra 1950 årene som er under restaurering og et provisorisk E-kraftverk fra 1951 med generator fra det tyske slagskipet Tirpitz.  

Gamvik Museum ligger i fiskeværet Gamvik i Gamvik kommune. Museet er etablert i det gamle fiskebruket Brodtkorbbruket. En veldig viktig del av museets utstillinger er derfor selvsagt museumsbyggets tidligere funksjon og historie. Det finnes også lokal informasjon om kulturminner fra eldre steinalder til nyere tid, sjøsamisk kultur, hvalfangst og Mehamn-opprøret, pomortiden, krigs og gjenreisningstid. I tillegg er det en naturutstilling som viser frem dyre- og fuglelivet i Slettnes naturreservat.

Berlevåg Havnemuseum ligger i kommunesenteret Berlevåg i Berlevåg kommune. Museets hovedbygning er en restaurert lagerbygning tidligere eid av Statens Havnevesen som bygde moloene i Berlevåg. Her får du et solid innblikk i de ulike fasene av den omfattende havneutbyggingen på stedet som har foregått i nesten 100 år. Museet har også spennende dokumentasjon innenfor temaene sjøfart, fiskeri, den andre verdenskrig og gjenreisningen.

Foldalbruket ligger i kommunesenteret Kjøllefjord i Lebesby kommune.
Foldalbruket består av 5 bygninger som samlet gir et innblikk i gjenreisningstidas typiske fiskebruk på Finnmarkskysten. Tørrfiskbrygge i 5 etasjer, bestyrerbolig, kontorbrakke og trandamperi. Ei stor burekke med egnebuer og beboelsesrom huser i dag kontor, kafè og overnattingstilbud. Anlegget ble berget fra riving i 1993, og fikk fredningsstatus i 1994. I årene som fulgte har Kjøllefjord Kystlag lagt ned utallige dugnadstimer til istandsetting av bygningene, og oppbyggingen av museum. Hovedtema er Foldalbrukets historie og lokal fiskerihistorie. I tillegg også delutstilling med temaet Finnmarks historie – utviklingen i regionen fra vikingetid til moderne tid.