IMG_0889_400x300.jpg

IMG_0885_400x300.jpg

IMG_0891_400x300.jpg

Det var utrolig hvor mye søppel som ble funnet i løpet av kort tid.

IMG_0897_300x400.jpg

IMG_0905_400x281.jpg

Plasten skal senere skilles fra det andre søppelet, og brukes til å lage en plastkveite. Det hele er en del av et større prosjekt med skolen rundt forsøpling av havet og bevisstgjøring av problemet. Kunstner Eirik A. Skaar er prosjektleder, og Berlevåg Havnemuseum, Nordnorsk kunstnersenter og Berlevåg skole er samarbeidspartnere. Tiltaket er støttet av Sparebankstiftelsen, Den kulturelle skolesekken og Plastreturs Miljøprosjekt.