Randi Sjølie har vært saksbehandler for samisk bygningsvern i over 25 år og bildene som er utstilt på Nordkappmuseet er tatt i denne perioden. En saksbehandling eller tilstandsvurdering av bygg krever mange, detaljerte bilder, både for å vurdere bygget, men også for dokumentasjon for fremtiden. Sjølie har i denne utstillingen valgt ut 19 fotografier der hun føler at byggets stemme kommer frem og som viser de byggetekniske detaljene. Utstillingen er finansiert av Sámediggi / Sametinget.