Til grunn for utstillinga ligger tverrfaglig forsknings- og museumsarbeid. Denne utstillinga viser at de torskene vi ser, er skapt i kulturen gjennom vitenskapens og samfunnets håndtering av den. Vi leser torsken inn i vårt eget samfunnsbilde.

Ved å vise at torsken har mange ansikt - den er for eksempel både EU-motstander og EU-tilhenger -vil vi få fram at det nettopp er gjennom å tale torskens sak i kulturen at naturens torsk får form.

Med utstillinga ønsker vi å inspirere ungdom og voksne, både med og uten nærhet til fiskerinæringa. Utstillinga vil synliggjøre hvordan vi mennesker medvirker til å forme torsken. Med utstillingen Se Torsken ønsker vi å være med på å bevisstgjøre de besøkende og skape holdninger til viktige politiske spørsmål i vår tid.

Utstillingen Se Torsken er laget av Tromsø Museum.

Nordkappmuseet viser utstillingen Se Torsken i tidsrommet september,oktober og november 2011.