Hunden Bamse kom til Honningsvåg i 1937. Fra 1939 var hundens eier, Erling Hafto, kaptein på vaktbåten "Thorodd" som var stasjonert i Tromsø. Bamse var med ombord.

Da tyskerne invaderte Norge 9. april 1940 deltok "Thorodd" på alliert side i Nord-Norge fram til kongen med følge ble ført over til England. Bamse ble berømt i marinen for sin tapperhet og omsorg for mannskapet. Bilder av Bamse iført matroslue ble sendt nordmenn over hele verden, spesielt ved høytider som jul og 17. mai, og det ble fortalt mange historier om dens krigsinnsats. Bamse ble ombord på "Thorodd" fram til sin død i 1944.

En statue av Bamse ble avduket i Montrose i Skottland 17. oktober 2006. I fjor kom det ut en bok om Bamse på engelsk, og denne boka har solgt spesielt godt i Skottland.

 Les mer på skotsk web-side.

Statuen av Bamse i Honningsvåg er sponset av Nordkapp og Porsanger havn IKS, Forsvaret, Kystverket og flere andre. Prosjektleder for å få statuen reist i Honningsvåg har vært Sigurd Berg Hansen. 

Se PDF av omtale i Finnmark Dagblad 

Se omtale i Daily Mail

Torsdag 18. juni ble en modell av marinefartøyet "Thorodd" avduket på Nordkappmuseet. Kristian H. Skancke holdt en kort historisk orientering om "Thorodd" med spesiell vekt på fartøyets aktiviteter under felttoget i 1940.

Museet har utstilt modellen av fartøyet og en liten fotoutstilling om Bamse.