Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Undervisning på Gjenreisningsmuseet

Alle skoleklasser er velkommen til å benytte Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms som et utvidet klasserom. Museet kan brukes fra 09.00-14.00 (hvis ledig), kafeen er åpen fra 11.00- 14.00 (avtales i forkant p.g.a plass)

Dersom skolene kontakter museet en uke i forveien kan museumspedagogen tilpasse eget undervisningsopplegg for den enkelte klasse. Museet tilbyr også veiledning til elever/lærere som arbeider med prosjekter knyttet opp mot Finnmarks historie. Undervisningsoppleggene kan også foregå i f.eks. Kirkegårdsbukta, i Ytre Forsøl eller på Fuglenesodden.

Undervisningen ved Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms skal skape en forståelse og interesse for Finnmarks historie. I utvidet forstand kan denne kunnskapsformidlingen bidra til identitetsskaping hos barn og unge. I en verden av endring og internasjonalisering skal det gis rom for en lokal forankret identitetsforståelse som i sin tur kan bidra til en forståelse for kulturelt mangfold.

I undervisningen vil elevene kunne tilegne seg kunnskap om tvangsevakueringen, nedbrenning og gjenreisning samt få en forståelse for Finnmarks forhistorie og samtid. Gjennom formidlingsopplevelsen skal elevene utvikle holdninger til kulturminnevern og historisk dokumentasjon.

Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms vil bestrebe seg på å ta i bruk kreative formidlingsstrategier for å på denne måten gi elevene en annerledes men relevant undervisningsform. Museet vil samtidig gjøre det enklere for lærerne å ta i bruk museet som et utvidet klasserom.

Museet håper på mange besøkende, og vil forsøke å være et utvidet læreboktilbud i flere fag. Velkommen!