Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
formidling3

Skoleprogram for skoleåret 2020/2019

Vi er klare for et nytt skoleår og håper å se byens flotte skoler i løpet av året. Vi har de senere årene jobbet med å spisse tilbudene våre slik at de er best mulig tilpasset skolenes læringsmål, pensum for årstrinn og ikke minst: Hva vi faktisk kan bruke museet og vår kompetanse til. Resultatet er nå et fast program som vil være tilgjengelig fra år til år. Det ligger nå artikler om en del av programmene på nettsiden (under fanen Lærerveiledning) og flere vil komme til. Det faste programmet gir en forutsigbarhet for lærere og oss i forhold til planlegging, men betyr også at elevene vil få en planlagt utvikling i formidlingen tilpasset alderstrinn, slik at fokuset vil endre seg fra et besøk i 3. klasse til et besøk i 9. klasse. Man kan se det som en stige, der man for hvert trinn utvikler mer kunnskap om lokalsamfunn, krig og flukt. Men vi kommer selvfølgelig til å fortsette med å tilby omvinsinger og tilbud knyttet til temporære prosjekter og utstillinger. Disse vil det sendes oppdateringer til skolene på.

Det faste skoleprogrammet kan lastes ned som PDF HER!

 

Vi har for tiden besøk av utstillingen "Uregjerlig arv" Fra Tromsø Universitetsmuseum - en utrolig flott og tankevekkende utstilling om kulturarv og søppel, natur og kultur, skjønnhet og forfall - og hva skjer egentlig når ting vi ikke har bruk for lenger ikke forsvinner? Vi har et tilbud til skolene i september måned med blant annet en workshop med kunstneren Emma Gunnarsson som kan lastes ned HER.

 

Undervisning

Alle skoleklasser er velkommen til å benytte Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms som et utvidet klasserom. Museet kan brukes fra 09.00-14.00 ( hvis ledig ), kafeen er åpen fra 11.00- 14.00 ( avtales i forkant p.g.a plass )

Dersom skolene kontakter museet en uke i forveien kan museumspedagogen tilpasse eget undervisningsopplegg for den enkelte klasse. Museet tilbyr også veiledning til elever/lærere som arbeider med prosjekter knyttet opp mot Finnmarks historie. Undervisningsoppleggene kan også foregå i f.eks. Kirkegårdsbukta, i Ytre Forsøl eller på Fuglenesodden.

Undervisningen ved Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms skal skape en forståelse og interesse for Finnmarks historie. I utvidet forstand kan denne kunnskapsformidlingen bidra til identitetsskaping hos barn og unge. I en verden av endring og internasjonalisering skal det gis rom for en lokal forankret identitetsforståelse som i sin tur kan bidra til en forståelse for kulturelt mangfold.

I undervisningen vil elevene kunne tilegne seg kunnskap om tvangsevakueringen, nedbrenning og gjenreisning samt få en forståelse for Finnmarks forhistorie og samtid. Gjennom formidlingsopplevelsen skal elevene utvikle holdninger til kulturminnevern og historisk dokumentasjon.

Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms vil bestrebe seg på å ta i bruk kreative formidlingsstrategier for å på denne måten gi elevene en annerledes men relevant undervisningsform. Museet vil samtidig gjøre det enklere for lærerne å ta i bruk museet som et utvidet klasserom.

MUSEET HÅPER PÅ MANGE BESØKENDE,OG VIL FØRSØKE Å VÆRE ET UTVIDET LÆREBOK-TILBUD I FLERE FAG.

Foto: Julia Stangeland/Gjenreisningsmuseet

Snøkrystaller

«De siste ukene har flere elever og lærere besøkt Gjenreisningsmuseet for å lytte til Juleforteljinger om andre verdenskrig og tida etterpå. Sammen har vi også laget snøkrystaller. Til sammen har vi fått opp 191 snøkrystaller til pynt i museet. Snøkrystallene er laget av barn og voksne på juleverksted 25. september, elever og lærere fra Voksenopplæringa i Hammerfest, innføringsklassen på Baksalen skole, 5. trinn på Fuglenes skole og 1.-4. trinn på Forsøl skole.»

 

Skoleprogram for høsten er ferdig!

Gjenreisningsmuseet er MYE, MYE MER enn bare vår faste utstilling! Hvert semester fyller i tillegg vi museet med temporære utstillinger, foredrag og andre prosjekter. Vi har derfor et utrolig spennende program å tilby denne høsten; fra første klasse til VGS!