Om utstillingen:

Kulturminner forbinder vi gjerne med gravhauger, vikingskip og stavkirker. Samtidig preges våre omgivelser stadig mer av ubehagelige minner som havsøppel, miljøgifter og samtidsruiner. Hvorfor regnes ikke de som vår kulturarv?

Utstillingen tar utgangspunkt i forskningsprosjektet "Unruly Heritage" ledet av arkeologene Bjørnar Olsen og Þóra Pétursdóttir ved UiT Norges arktiske universitet.

"Denne utstillingen inviterer deg virkelig til å tenke nytt om vår kultur- og naturarv", sier prosjektleder Cathrine Paus ved Norges arktiske universitetsmuseum. "Thora og Bjørnar er arkeologer, og jeg synes det er utrolig fascinerende at de har valgt å forske på vår samtid. De har undersøkt moderne ruinlandskap og havsøppel i nord, og det gir for meg et helt nytt og viktig perspektiv på begrepet kulturminner. Jeg tror vi kan by publikum som besøker utstillingen noen overraskende perspektiver."

"Et viktig spørsmål for oss er hva kulturarv er? Vanligvis forbinder vi det med noe godt, ønsket og vakkert. Noe som også sårbart og truet, og som vi derfor må verne om, sier Bjørnar Olsen og Þóra Pétursdóttir. - Men som vi ser stadig mer av i dag er mye av vår arv verken spesielt truet eller behagelig. Hvordan skal vi forholde oss til kulturminner som mikroplast i havet, forfalne industrianlegg, sovjetiske boligblokker og forlatte pelsdyrfarmer? Kan vi fortsette med å velge bort slike brysomme ting og dermed rense arven – og fortida - for det feilslåtte, stygge eller ubehagelige?

Utstillingen er basert på materiale fra seks steder i det nordlige Norge, Island og Russland. Gjennom fotografier, film, gjenstander og korte tekster tar den opp spørsmål knyttet til vår forståelse av kulturarv. For eksempel, om vi kan skille mellom kulturminner og søppel, mellom natur og kultur? Utstillingen problematiserer også forståelsen av fortida som avsluttet, og gir innblikk i hvordan fraflytting og ruinering kan frambringe særlige og ofte ufrivillige erindringer.