En forutsetning for å realisere industriplanene under gjenreisningen av Finnmark etter 2. verdenskrig, var elektrisk kraft. Det viste seg allerede før krigen at Honningsvåg Elektrisitetsverk ikke hadde kapasitet nok.

Man var derfor kommet igang med å utarbeide planer for utbygging av Repvåg-vassdraget før krigsherjingene startet. Arbeidet med kraftverket startet i 1947 med 1. byggetrinn ferdig i 1953. Neste byggetrinn kom i 1957 og det 3. byggetrinn i 1966 da kraftverket og linjenettet i det vesentlige sto ferdig.

Mens man ventet på Repvåg- kraften ble Samdriften (Repvåg Kraftlag og Honningsvåg Elektrisitetsverk) stiftet i 1951. Samdriften overtok en av hjelpemotorene fra den tyske slagkrysseren Tirpitz. Men produksjonen med et dieselaggregat var dyrt.

Da strømleveransene fra Repvåganlegget kunne begynne 1. november 1953, fikk man ordning med Honningsvåg Elektrisitetsverk om avvikling av Samdriften "for å imøtekomme det sterke krav fra abonnentene om billigere strøm".

Tirpitz-anlegget kom ennå i mange år til å virke som reserve for lysbehov på Magerøya. Det ble også benyttet i samkjøringen, og gjennom denne er det solgt Tirpitz-kraft helt ned til Oslo.

Bildet nedenfor viser huset der anlegget står nå. Hele huset med aggregat og innredning er verneverdig. Du finner det ved det gamle fergeleiet i Storbukt.

Tirpitz 001_500x375.jpg

Dette anlegget er for tiden ikke åpent for publikum.