I mai - juni begynte folk å skjære torv på myrene. Den beste torva lå lengst ned i jorda. De skar torva i tynne strimler slik at den tørka fort. Så stabla de torva; flak mot flak reist mot hverandre i hauger sprendt omkring slik at regnvannet i minst mulig grad skulle trenge inn. Om vinteren drog de torva hjem. Man brukte dessuten torv som taktekke. Som underlag for torva brukte man ofte russisk neverdekke. Dette hindret vannet å komme gjennom. Alminnelig papp var ikke noen sikker metode for vanngjennomtrengning.