Nordlandsbåter ligger fortøyd, folk har pyntet seg med finklær og fisk henger på alle hjellene. Noen større jektere ligger lengre ut på fjorden.