Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fra fiskebruk til museum

Gamvik Museum holder til i det tidligere "Brodtkorbbruket." Anlegget er et av få vel bevarte gjenreisningsbruk i Finnmark, og er en severdighet i seg selv. En viktig del av utstillingene er viet museumsbyggets tidligere funksjon og historie.

gamme

Arkeologi og bosetningshistorie

De første mennesker kom til Nordkyn ikke lenge etter at kysten var isfri, for 10 - 13.000 år siden. De slo seg ned på grunn av rike fiskerier og gode forekomster av sel, hval, rein og annet vilt. Denne fangstkulturen regnes gjerne til den første kulturhistoriske epoken i Norge, eldre steinalder eller Mesolitikum.

heksebrenning

Hekseprosessene på Omgang

Kristne lærde mente at Finnmark var Ultima Thule – verdens ende. Nedgangen til helvete skulle ligge på Varangerhalvøya et sted, og mørketid, smådjevler og demoner spredte seg derfra utover verden. Derfor var det ikke rart at det var uvanlig mange trollmenn og -kvinner i området.

DSC00950_450x301

Livberging og naturressurser

Fisken var ikke bare handelsvare, men også en bærebjelke i kostholdet. I mange hjem stod nok fisk i en eller annen form på menyen til alle dagens måltider.

DSC00951_450x301

Husarbeid - kvinnearbeid

Mennene var på fiske eller jobbet på bruket, og det var som regel kvinnene som tok seg av hjem, familie og husdyr.

eldre samepar

Sjøsamene

Det har alltid vært et sterkt sjøsamisk nærvær i det som i dag er Gamvik kommune, særlig innover i Tanafjorden. Mens nordmennene ved kysten stort sett spesialiserte seg på fiske, og innlandssamenes levevei var nært knyttet til reinjakt (senere reindrift), utnyttet sjøsamene i eldre tid ulike områder og ressurser i løpet av året.

reveskinn

Fangst og dyreliv

På Nordkynhalvøya finnes mange ville dyre- og fuglearter, og noen av dem har funnet veien til museets samling opp gjennom årene.

Hvalfangst

Hvalfangst gjennom tidene

Allerede på 1500-tallet drev hollendere hvalfangst langs Finnmarkskysten. Det er mulig at Hollendervika nordvest for Gamvik har fått navn etter denne virksomheten

Russisk_450x444

Pomorhandelen

Handel mellom Norge og Russland har røtter tilbake til middelalderen, men begrepet “pomorhandel” brukes normalt om perioden fra tidlig på 1700-tallet til tida rundt den russiske revolusjon.

DSC00975_450x301

Krigstid, brent jord og gjenreisning

Som ledd i kampen for å kontrollere skipsleia til Kirkenes og Murmansk anla den tyske okkupasjonsmakten et fort i Gamvik. Hoveddelen lå på høydedraget rett vest for kirken

_MG_2426

Livet på bruket

Etter at Brodtkorbbruket stengte på slutten av 1960-tallet har det bare vært

ett fiskebruk i Gamvik. Det har hatt en rekke eiere opp gjennom årene, og

ulike produksjoner har vært forsøkt.