Arahavde-gruppen skriver: «identitet er noe man har når man har sin historie». I dag ser vi at den sjøsamiske historien blir viktigere for mange, og man forsøker å etablere kunnskap og forståelse av Hammerfest kommune som også en sjøsamisk kommune.

Utstillingens formål er å undersøke hva denne sjøsamiske kulturarven i regionen «tar med seg», gjennom kunst og kulturhistorisk materiale. Vi trekker frem ulike perspektiver fra historien som kan gi kunnskap og refleksjoner. I kunsten åpnes det rom for en mer abstrahert tilnærming til denne arven og historien. Kunstnerne jobber med landskapet, språklig dekolonalisering, identitetsspørsmål, sjøsamisk historie og havet. Naturen møtes fysisk, mytisk og mentalt, som steder og som ressurs. 

Hva er det sjøsamiske? I en flerkulturell kystbefolkning er identiteten flytende, og etnisk tilhørighet blandet. Skillene mellom de ulike folkegruppene og mellom kulturelle særpreg svinner hen jo mer fornorskningen får grep om kystbefolkningen. Det kulturhistoriske materialet går fra etnografiske presentasjoner av en etnisk folkegruppe, til selvrepresentasjonen og et eget sjøsamisk museum.

__________________________________________________________________

Prosjektleder og kurator: Maria Stephansen.
Med-kuratorer: Kristoffer Dolmen og Ragna Misvær Grønstad

Produsert i samarbeid mellom Arahavde AS, Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, Samisk Senter for Samtidskunst/ Sami Dáiddaguavddás og Kokelv Sjøsamiske Museum RDM

Produsert med tilskudd fra: Sametinget, Norsk Kulturråd, Fritt Ord og Bergesenstiftelsen

__________________________________________________________________

Utstillingsåpning: 25. september, kl. 15:00
Sted: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, Kirkegata 19, Hammerfest

Utstillingen varer fra 25. september til 31.oktober