Berlevåg Havnemuseum ble offisielt åpnet i juni 1988 og har utstillinger i to bygninger. Hovedhuset er en restaurert lagerbygning fra rundt 1950, tidligere eid av Statens Havnevesen som bygde moloene i tettstedet Berlevåg. Den gamle frakteprammen står i et hus av nyere dato. Prammen fraktet mennesker og gods frem til midten av 1970-tallet da den nye dypvannskaia sto ferdig. Museets formål er å skape interesse for og gi kunnskap om utviklingen, innenfor hovedsaklig sjøfart, fiskeri og havneutbygging i Berlevåg.