Formålet med utstillingen er å vise frem mangfold i den kvenske kulturen, kvenenes selvforståelse og deres egne fortellinger. Gjennom å vise utstillingen på Nordkappmuseet ønsker vi å sette fokus på den kvenske kulturen som del av kulturen i Nordkappsamfunnet. Dette har det tidligere vært veldig lite fokus på.  

 

På grunn av smittevernstiltakene i forbindelse med Covid-19 pandemien var det et begrenset antall deltagere som kunne delta på utstillingsåpningen. Det ble en flott åpning hvor Klassisk Trio fremførte nydelig musikk, tangsprell fra kulturskolen sang kvenske viser, og forfatter Maureen Bjerkan Olsen og Arne Hauge leste høyt fra boka si ”Det hete fesk”  på norsk og kvensk.

 

Utstillingen blir å stå ut februar 2021.

 

https://www.sagat.no/nyheter/fokus-pa-kvensk-i-nordkapp/19.25484

http://www.radionordkapp.no/nyheter/14793/apnet-utstilling-hos-nordkappmuseet/

https://www.ruijan-kaiku.no/kvener-i-honningsvag-fikk-besok/