Foredraget bar tittelen "Yngre steinalder - gruvedrift og redskaper - kvartsbrudd på Skjånes, Nordkynhalvøya". Foredraget bygger på en ØK-registrering fra 1974 av Tromsø Museum og en undersøkelse fra 2008 av arkeologene Lena J. Brune og Rune A. Fredriksen fra Gamvik Museum. Undersøkelsen i 2008 er blant annet publisert i et eget skrift på Gamvik Museum: Brune, L.J. og Fredriksen, R.A. 2009. Et kvartsbrudd fra yngre steinalder (4.500-1.800 f.kr) på Skjånes, Nordkynhalvøya, Gamvik Museum 71°N Skrifter nr. II. Foredraget blir også publisert som hefte på Gamvik Museum i januar 2010: Fredriksen, R.A. 2010. Yngre steinalder - gruvedrift og redskaper - kvartsbrudd på Skjånes, Nordkynhalvøya. Gamvik Museum 71°N egenproduserte hefter nr. I.

Foredraget tok for seg yngre steinalder som periode med vekt på klima, bosetningene og steinredskapene på Nordkynhalvøya. Det ble også fortalt om kvartsbrudd fra yngre steinalder i Norden og Norge, med særlig vekt på bruddet på Skjånes. I tillegg tok Fredriksen for seg kvarts funnet i boplassene, og verkstedslokaliteten, på Skjånes. Foredraget handlet her om lokal ressursutnyttelse av kvarts til redskaper. Til slutt ble ulike utvinningsteknikker, fyrsetting og kaldkiling, diskutert.

Etter foredraget var det en interessant spørrerunde hvor det ble reist en rekke spørsmål om forhistorisk og historisk gruvedrift i Finnmark. Flere av tilhørerne hadde også spørsmål om geologi og mineraler i fylket vårt. Konklusjonen var at det er utført endel bergverksarkeologiske og bergverkshistoriske undersøkelser i Finnmark. Like fullt, mye spennende arbeid venter for den som er interessert i å fordype seg i Finnmarks rike bergverkshistorie.

Underveis ble det også servert kaffe, kake og annet godt fra baren på Gamvik Gjestehus.